Щастинська територіальна громада

Луганська область, Щастинський район

28.08.2023 11:19

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА В СХІДНОУКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

64ec58bfafecc__даля.png

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА В СХІДНОУКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

Враховуючи існуючи потреби в ІТ фахівцях в територіальних громадах Луганської області для реалізації Стратегії інформатизації області, в СНУ ім.
В. Даля відкрита, акредитована та реалізується освітня програма магістерського рівня зі спеціальності 126 «Інформаційні системи і технології», зорієнтована саме на
підготовку ІТ фахівців задля цифровізації громад, розвитку державних цифрових сервісів тощо.

Факультет інформаційних технологій та електроніки

Бакалаврат
- Інженерія програмного забезпечення
- Інформаційні системи та технології
- Комп’ютерні науки
- Комп’ютерна інженерія
- Електроніка
- Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Магістратура
- Інформаційні системи та технології
- Комп’ютерні науки
- Комп’ютерна інженерія
- Електроніка
- Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Аспірантура
- Інформаційні системи та технології
- Комп’ютерні науки
- Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Окрім цієї освітньої програми реалізується великий спектр актуальних напрямів підготовки

Факультет інженерії
Бакалаврат

- Галузеве машинобудування
- Гірництво
- Дизайн-технології, конструювання та сучасне оздоблення виробів легкої
промисловості
- Екологія
- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
- Прикладна механіка
- Хімічні технології та інженерія

Магістратура

- Галузеве машинобудування
- Гірництво
- Екологія
- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
- Метрологія та інформаційно-вимірювальна діяльність
- Прикладна механіка
- Технології легкої промисловості
- Хімічні технології та інженерія

Аспірантура

- Гірництво
- Прикладна механіка
- Хімічні технології та інженерія

Факультет транспорту і будівництва

Бакалаврат

- Автомобільний транспорт
- Будівництво та цивільна інженерія
- Залізничний транспорт
- Транспортні технології на автомобільному транспорту
- Транспортні технології на залізничному транспорті

Магістратура

- Автомобільний транспорт
- Будівництво та цивільна інженерія
- Інтероперабільність і безпека на залізничному транспорті
- Локомотиви та локомотивне господарство
- Транспортні технології на автомобільному транспорті
- Транспорті технології на залізничному транспорті

Аспірантура
- Будівництво та цивільна інженерія
- Залізничний транспорт

Факультет економіки і управління

Бакалаврат

- Готельно-ресторанна справа
- Економіка
- Маркетинг
- Менеджмент
- Міжнародні економічні відносини
- Облік і оподаткування
- Туризм і рекреація
- Фінанси, банківська справа та страхування
Магістратура

- Бізнес-адміністрування
- Економіка
- Маркетинг
- Менеджмент
- Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
- Міжнародні економічні відносини
- Облік і аудит
- Оподаткування
- Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
- Публічне управління та адміністрування
- Туризм і рекреація

- Управління фінансово-економічною безпекою
- Фінанси, банківська справа та страхування
Аспірантура

- Економіка
- Менеджмент

Факультет гуманітарних та соціальних наук

Бакалаврат

- Журналістика
- Практична психологія
- Професійна освіта (цифрові технології)
- Психологія соціальної роботи
- Середня освіта (українська мова і література)
- Середня освіта (англійська мова і література)
- Соціальна робота
- Філологія (германські мови та літератури (переклад включно))

Магістратура

- Освітні, педагогічні науки
- Практична психологія
- Професійна освіта (цифрові технології)
- Психологія соціальної роботи
- Середні освіта (англійська мова і література)
- Соціальне забезпечення
- Управління соціальним закладом
Аспірантура

- Освітні, педагогічні науки

Факультет здоров’я людини

Бакалаврат

- Психологія
- Психологія фізичної реабілітації
- Фармація, промислова фармація
- Фізична терапія, ерготерапія

Магістратура

- Психологія
- Психологія фізичної реабілітації
Аспірантура

- Психологія
- Цивільна безпека

Аграрний факультет
Бакалаврат

- Агроінженерія
- Агрономія
- Ветеринарна медицина

- Геодезія та землеустрій
- Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
- Харчові технології

Магістратура

- Агроінженерія
- Агрономія
- Ветеринарна медицина
- Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Аспірантура

- Ветеринарна медицина

Юридичний факультет
Бакалаврат

- Графічний дизайн
- Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
- Історія та археологія
- Культурологія: мистецтво в контексті культури
- Політологія
- Право

Магістратура

- Історія та археологія
- Культурологія: гендерні дослідження
- Середні освіта (історія)
- Право

Аспірантура

- Історія
- Культурологія
- Право

Також зазначаємо про можливість вступу на навчання для отримання другої вищої освіти за ваучером, який забезпечує фінансування підготовки фахівців за рахунок державних коштів. Контактна особа з питань вступу та оформлення ваучерів для навчання: Ведмедєва Тетяна Борисівна тел. 0504759237.