Щастинська територіальна громада

Луганська область, Щастинський район

13.10.2023 15:08

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

652933371bd84__депутати.jpg

Повна назва документа державного планування: проєкт Програми економічного, соціального та культурного розвитку Щастинської міської територіальної громади Щастинського району Луганської області на 2024-2027 роки (далі – Програма).

Головна мета Програми полягає в: створенні умов для забезпечення сталого розвитку населених пунктів Щастинської міської територіальної громади; підвищенні ефективності використання його внутрішнього природно-ресурсного потенціалу; підвищенні якості життя населення, розв’язання соціально-економічних проблем громади.
Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Щастинська міська військова адміністрація Щастинського району Луганської області.


Передбачувана процедура громадського обговорення

Дата початку та строки здійснення процедури громадського обговорення:
відповідно до частини 6 статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту Програми економічного, соціального та культурного розвитку Щастинської міської територіальної громади Щастинського району Луганської області на 2024-2027 роки розпочато з дня його оприлюднення на офіційному
вебсайті Щастинської міської військової адміністрації Щастинського району Луганської області: schastinska-gromada.gov.ua розділ «Публічна інформація» підрозділ «Програми» з 13 жовтня 2023 року до 11 листопада 2023 року включно.


Способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо в процедурі громадського обговорення:
громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку до Щастинської міської військової адміністрації Щастинського району Луганської області.


Дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення): громадські слухання не заплановані.


Орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: Щастинська міська військова адміністрація Щастинського району Луганської області, електронна адреса shchastya@loga.gov.ua.

З проектом документа державного планування та звітом про стратегічну екологічну оцінку можна ознайомитись за посиланням: http://surl.li/mgyts (ПРОЄКТ Програми економічного, соціального та культурного розвитку Щастинської міської територіальної громади Щастинського району Луганської області на 2024-2027 роки), http://surl.li/mgyuk (Звіт про стратегічну про стратегічну екологічну оцінку проєкту Програми економічного, соціального та культурного розвитку Щастинської міської територіальної громади Щастинського району Луганської області на 2024-2027 роки) та в Єдиному реєстрі стратегічної екологічної оцінки на Єдиній екологічній платформі «ЕкоСистема».


Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та електронну адреси та строки подання зауважень і пропозицій:
Щастинська міська військова адміністрація Щастинського району Луганської області, електронна адреса shchastya@loga.gov.ua, поштова адреса:
пр. Президента Грушевського, б.30, м. Луцьк, Волинська обл., 43005.


Зауваження та пропозиції подаються протягом 30 днів з дня оприлюднення повідомлення, з 13.10.2023 до 11.11.2023.
Зауваження та пропозиції подані після встановленого строку, не розглядаються.


Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:
Щастинська міська військова адміністрація Щастинського району Луганської області, м. Луцьк, орендоване приміщення.

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування:
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.